Sponsoren
Links


Vandaag jarig
Dirk Aben
Marlo Jansen
Android app on Google Play


Nulmeting ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’
28-1-2019  | 

In 2018 bracht de KNHB de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’ naar buiten met de naam: ‘6x vooruit in hockey’. Bij het formuleren van deze visie stonden drie vragen centraal:

  1. Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is?
  2. Hoe kunnen we alle hockeyers de vrijheid geven om zich binnen het team optimaal te kunnen ontwikkelen?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk hockeyers verbonden blijven aan de hockeysport?

Deze drie vragen resulteerden in de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’, gebaseerd op zes uitgangspunten waarmee in de komende jaren aan de slag wordt gegaan. Begin 2019 is er gestart met de campagne voor het promoten van deze visie: ‘6x vooruit in hockey’.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het leveren van een nulmeting ten aanzien van de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’. Met andere woorden: In hoeverre zijn wij als KNHB in staat om met onze visie effect te hebben op bestuurders, trainers/coaches en daarmee op onze hockeyers? Door middel van deze nulmeting moet een basis gelegd worden voor het meten van de vordering op het gebied van de visie, met vervolgens een (twee)jaarlijkse herhaling van het onderzoek. Daarnaast hopen we in beeld te brengen waar bestuurders, trainers en coaches behoefte aan hebben ten aanzien van het naleven van de visie, om ze als KNHB zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie delen, voor de drie verschillende doelgroepen:

  1. Bestuurders van verenigingen – In hoeverre zijn bestuurders bekend met de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’, in hoeverre leven ze de uitgangspunten uit de visie na op hun vereniging en waarom wel of niet?
  2. Trainers en coaches – In hoeverre zijn trainers en coaches bekend met de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’, in hoeverre leven ze de uitgangspunten uit de visie na en waarom wel of niet?
  3. Hockeyers – Hoe beoordelen hockeyers de hockeysport ten aanzien van punten die voorkomen in de visie?

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn momenteel nog niet beschikbaar. 


terug naar vorige scherm

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen