Sponsoren
Links


Vandaag jarig
Pauline K├Ânig
June van Leeuwen
Ben van der Leij
Martin van der Voet
Android app on Google Play


Algemene Leden Vergadering woensdag 11 december 20.00 uur
27-11-2019  | 
Op woensdag 11 december vindt de jaarlijkse ALV plaats in het clubhuis aan de Capelseweg 33 in Capelle aan den IJssel.
De inloop begint om 20.00 uur en om 20.30 uur wordt de afslag genomen.
We willen uiterlijk om 23.00 uur de vergadering kunnen sluiten.

AGENDA:

01-Opening.
02-Vaststellen van de agenda en ingekomen stukken.
03-Vaststellen van de notulen van 12-12-2018.
04-a)Financieel verslag van de penningmeester over seizoen 2018/2019.
04-b)Verslag Kascontrolecommissie seizoen 2018/2019.
05-Jaarverslag HCC 2018/2019.
06-Verlenen decharge bestuur voor seizoen 2018/2019.
07-Benoeming bestuursleden, benoeming voorzitter.

Pauze.

08-Begroting seizoen 2019/2020 door de penningmeester.
09-Vaststellen contributie seizoen 2020/2021.
10-Benoeming van de leden van de Kascontrolecommissie en van de Strafcommissie.
11-Benoeming Lidewij Fayad tot tweede vertrouwenspersoon.
12-Bestuursmededelingen t.a.v. het seizoen 2019/2020.
17-Rondvraag.
18-Sluiting.

Relevante stukken kunnen een week voor de vergadering opgevraagd worden bij de secretaris via [email protected]

Met vriendelijke groet en graag tot 11 december,

Robbert Kloosterman - Voorzitter
Serge van Embden - Secretaris
Ron Contant - Penningmeester
Robert Lahr - Hoofd Technische Zaken
Micha Deelen - Operationele Zaken

terug naar vorige scherm

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen