Sponsoren
Links


Vandaag jarig
Dirk Aben
Marlo Jansen
Android app on Google Play


woensdag 12 december 20.30 uur: Algemene Ledenvergadering Hockey Club Capelle
8-11-2018  | 
Beste leden,

Op woensdag 12 december vindt de jaarlijkse ALV plaats in het clubhuis aan de Capelseweg 33 in Capelle aan den IJssel.

De inloop begint om 20.00 uur en om 20.30 uur wordt de afslag genomen.

We hopen om 23.00 uur de vergadering te kunnen sluiten.

AGENDA:

01-Opening. 

02-Vaststellen van de agenda en ingekomen stukken.

03-Vaststellen van de notulen van de ALV van 15-11-17 en de buitengewone ALV van 11-04-2018.

04-a)Financieel verslag van de Penningmeester over seizoen 2017/2018. 

04-b)Verslag Kascontrolecommissie seizoen 2017/2018.

05-Jaarverslag HCC 2017/2018. 

06-Verlenen decharge bestuur voor seizoen 2017/2018. 

07-Benoeming Bestuursleden, benoeming Voorzitter. Bestuurslid operationele zaken, Elco van der Heide treedt af, het bestuur draagt Micha Deelen voor als nieuw bestuurslid operationele zaken.

08-Afschaffen toernooibijdrage.

09-Verhoging zaalcontributie.
 
Pauze.

10-Begroting 2018/2019 door de Penningmeester.

11-Vaststellen contributie 2019/2020. 

12-Benoeming van de leden van de Kascontrolecommissie en van de 
Strafcommissie. 

13-kortingsactie nieuwe leden HCC.

14-Bestuursmededelingen t.a.v. het seizoen 2018/2019.

14-Rondvraag. 

15-Sluiting.

Relevante stukken kunnen een week voor de vergadering opgevraagd worden via [email protected]

Met vriendelijke groet en graag tot 12 december,

Robbert Kloosterman - Voorzitter
Serge van Embden - Secretaris
Ron Contant - Penningmeester
Robert Lahr - Hoofd Technische Zaken
Elco van der Heide - Operationele Zaken


terug naar vorige scherm

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen