Sponsoren
Links


Vandaag jarig
Pauline König
June van Leeuwen
Ben van der Leij
Martin van der Voet
Android app on Google Play


Nieuwsoverzicht
HOCKEY

4-6-2020
Technisch Adviseurs KNHB Jeugdopleiding aangesteld
 

In april 2020 publiceerde de KNHB de nieuwe opzet van de KNHB Jeugdopleiding. Het doel van de nieuwe opzet is om meer talentvolle kinderen de kans geven om deel te kunnen nemen aan de selecties voor een opleidingsteam én de verhouding tussen reistijd en trainingstijd meer in balans te brengen, in lijn met de Visie op de ontwikkeling van hockeyers: ‘6 X VOORUIT IN HOCKEY’.

Meer technische ondersteuning voor verenigingen

Uit de KNHB Verenigingsmonitor kwam onder andere naar voren dat verenigingen een grote behoefte hebben aan technische ondersteuning vanuit de KNHB. In de nieuwe opzet van de KNHB Jeugdopleiding is hier dan ook extra aandacht aan besteed. Naast de trainersduo’s van de opleidingsteams en de Coördinator Opleidingsteams U14 (per regio), kennen we binnen het technisch kader van de KNHB Jeugdopleiding ook de rol van Technisch Adviseur.

De Technisch Adviseur (TA) heeft de opdracht om:

  • een netwerk op te bouwen van (de technische verantwoordelijke personen van) verenigingen die hij/zij ondersteunt;
  • voorlichting te geven over het technisch beleid van de KNHB. Daarbij hoort informatieverstrekking over de Visie op de ontwikkeling van hockeyers: ‘6 X VOORUIT IN HOCKEY’, maar bijvoorbeeld ook over het maken van teamindelingen en selectieprocedures bij de club of de selectieprocedures van de KNHB Jeugdopleiding zelf.
  • te inventariseren wat de behoefte is aan technische ondersteuning bij de verenigingen en dit faciliteren in samenwerking met het KNHB Expertisecentrum. Denk hierbij aan het organiseren van kennisbijeenkomsten, demotrainingen, workshops en opleidingen.

Verdeling Technisch Adviseurs over verenigingen

In nieuwe structuur zijn er acht regio’s die samen vier steunpunten vormen (twee regio’s vormen één steunpunt). De rol van de Technisch Adviseur wordt ingevuld door de trainers/coaches van de opleidingsteams van zowel de regio’s als de steunpunten. Iedere TA is verantwoordelijk voor ongeveer 25 tot 30 verenigingen. Inmiddels zijn alle TA’s aangewezen en gekoppeld aan de verenigingen. Benieuwd hoe de verdeling is? Je kunt het zien in deze digitale kaart, waar ook de verdeling van de regio’s en steunpunten te zien zijn.

 

2-6-2020
Corona van invloed op de hockey update per 1 juni 2020
 

Jeugd tot en met 18 jaar mag per 1 juni trainen zonder 1,5 meter afstand

Op 28 mei heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt per 1 juni ook een versoepeling door te voeren voor de groep 13 tot en met 18 jaar.

Voor deze groep geldt dat zij vanaf 1 juni niet langer de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden tijdens de trainingen. Voor jeugd tot en met 18 jaar gelden per 1 juni daarom de regels zoals die ook gelden bij de groep tot en met 12 jaar.

De KNHB vindt het belangrijk daarbij aan te geven dat het nog altijd niet toegestaan is wedstrijden of interne toernooien te organiseren. Wel kunnen de twee leeftijdscategorieën (t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) nu tegelijkertijd of zelfs door elkaar heen op een veld trainen.

Per 1 juni geldt vanuit de KNHB voor hockeytrainingen op het veld voor jeugd tot en met 18 jaar GEEN beperking in het aantal personen.

In elk geval tot 1 juli zijn verenigingskantines gesloten. 

 

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen