Sponsoren
Links

The Indian Maharadja
Vandaag jarig
Jamie Pinas
Android app on Google Play


Arbitrage 

 

Algemeen


Zoals bij elke sport, is ook bij hockey een scheidsrechter nodig. De spelregels worden bepaald door de hockeybond (KNHB) en dienen strikt te worden nageleefd door de scheidsrechters en spelers.


Soorten scheidsrechters


De scheidsrechters kun je verdelen in clubscheidsrechter (CS), clubscheidsrechter+ (CS+), bondsscheidsrechter in opleiding (BIO) en bondsscheidsrechter (BS). De laatste twee worden door de bond aangewezen voor bepaalde hockeywedstrijden uit de bondscompetitie - bij HC Capelle wordt uitsluitend Heren 1 aangewezen door de bond. De overige wedstrijden worden begeleid door clubscheidsrechters of clubscheidsrechter+.


De clubscheidsrechters worden door onze club opgeleid en ontvangen bij het behalen van het scheidsrechtersdiploma een, inmiddels digitale, kaart. Voor onze junioren in de A- en B-lijn is het behalen van zo'n scheidsrechterskaart een verplichting. Hierdoor kunnen zij de C- en D-jeugd fluiten en daarnaast leren ze de spelregels goed kennen. Voor de allerjongste hockeyers wordt er voor de begeleiding een beroep gedaan op de ouders, zodat ook zij opgroeien met de spelregels. Overigens kunnen ouders vrijblijvend aansluiten om een kaart te halen. Het is toch prettig om ook de spelregels goed te kennen als je zoon of dochter een wedstrijd speelt.


CS+ is een opleiding voor een stap boven de clubscheidsrechter, maar je blijft hierbij wel gewoon op HCC fluiten. Je wordt opgeleid en begeleid door een ervaren leercoach die je tijdens een aantal workshops beter gaat laten fluiten. Hierdoor kun je ingezet worden bij de wedstrijden van de hogere teams. Voor deze CS+ scheidsrechter moet je rekenen op een periode van een half tot een heel jaar, waarbij je na een positieve eindbeoordeling, zelfstandig op wedstrijden ingezet gaat worden. Voor meer informatie: [email protected]


Beschikbaarheid


Scheidsrechters en spelleiders worden ingedeeld door de scheidsrechterscommissie. De aanwijzing gebeurt via LISA. Er wordt naar gestreefd om op de maandagavond voor het volgend weekend de scheidsrechters te vermelden in het wedstrijdoverzicht op de website. Iedereen die staat opgesteld ontvangt een mail vanuit LISA met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd.


Jeugdleden van thuisspelende A- en B-elftallen die in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart worden op zaterdag ingedeeld om jeugdwedstrijden te fluiten. Er wordt voldoende rekening gehouden met voorbereidingstijd voor de eigen wedstrijd van die dag. Indien nodig worden ook spelers van uitspelende teams ingedeeld.


Jongste Jeugd-wedstrijden worden begeleid door één volwassene van het thuisspelende team en één volwassene van het bezoekende team.


Ouders en andere vrijwilligers in het bezit van een scheidsrechterskaart worden aangewezen op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid.


Elk team wordt geacht minimaal 2 scheidsrechters, niet zijnde de coach, ter beschikking te houden. In het geval er geen normale aanwijzing kan plaats vinden, zal, na overleg, een beroep op deze arbiters worden gedaan.


Iedereen die als scheidsrechter of spelleider staat ingedeeld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten, dan wel zelf voor tijdige en passende vervanging te zorgen. Vervanging probeer je in eerste instantie binnen je eigen team te regelen. Lukt dat niet, vraag dan om hulp bij je coach of teammanager (jeugd) of aanvoerder (senioren). Zoek vervolgens zélf ook buiten je team naar een vervanger.


In LISA worden alle fluitbeurten geregistreerd. Meld daarom vervanging van scheidsrechters om te voorkomen dat je op korte termijn weer ingedeeld wordt. Alleen in uiterste nood kan worden afgezegd bij de scheidsrechterscommissie. Ben je voor langere tijd ziek/geblesseerd/met vakantie etc. stuur dan even een mailtje naar de scheidsrechterscommissie ([email protected]). Daarmee voorkom je dat je opgesteld wordt.


Iedereen is verplicht om het wedstrijdschema op de site en/of zijn/haar mail te checken of hij/zij als scheidsrechter staat opgesteld. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de registratie van zijn/haar correcte contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers) in Lisa. Het excuus dat je niet op de hoogte was van een fluitbeurt geldt niet.


Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten, krijg je een nieuwe en een extra fluitbeurt. Bij herhaaldelijk niet komen opdagen voor een fluitbeurt volgen er vanuit de club maatregelen. Als binnen één team één of meer leden herhaaldelijk niet op komen dagen dan kan de scheidsrechterscommissie besluiten om voor dat team een of meer wedstrijden geen scheidsrechters aan te wijzen. Het team dient dan zelf voor scheidsrechters te zorgen. Dit om te voorkomen dat teamleden steeds weigeren elkaar te vervangen.


Aanwijsbeleid


De aanwijzing van scheidsrechters is geen eenvoudige opgave en een tijdrovende bezigheid. Onderstaand zal de Arbitrage Commissie (AC) haar overwegingen, haar mogelijkheden en onmogelijkheden uiteenzetten, in de hoop meer begrip voor haar aanwijsbeleid te creëren.


Het bondsreglement van de KNHB schrijft voor dat alle "senioren, veteranen en jeugdwedstrijden in de categorie A t/m D” door "twee bevoegde scheidsrechters” (Bondsreglement 2013, art. E.1.5.) moeten worden begeleid op straffe van ‘een boete van maximaal € 225,00’ (Bondsreglement 2013, art. E.1.5.2.). Teneinde de vereniging te vrijwaren van eventuele boetes, zal de AC uitsluitend ‘bevoegde scheidsrechters’ aanwijzen.


Alle hockey(st)ers spelend in de B-jeugd of hoger moeten een spelregelcursus volgen, examen doen en een scheidsrechterskaart halen. Iemand die voldoende kennis heeft van de theoretische basis (de spelregels), is echter niet meteen een goede scheidsrechter. Het begint eigenlijk pas op het moment dat je je kaart hebt gehaald; hierna moeten allerlei andere competenties verder worden ontwikkeld, zoals persoonlijke uitstraling, communicatie, management, controle, etc.


Inmiddels zijn er binnen HC Capelle veel actieve scheidsrechters. Dan zijn er ook nog de "verborgen kaarten”: leden en/of ouders die wel in het bezit zijn van een club scheidsrechterskaart (CS-kaart) maar waarvan het nummer niet bekend is bij de administratie (en dus niet bij de Arbitrage Commissie). In de loop van elk seizoen zal er minimaal 1 cursus worden gegeven voor degenen die (nog) niet in het bezit van een kaart zijn.


Bij HC Capelle worden jaarlijks in de categorie "senioren, veteranen en jeugdwedstrijden in de categorie A t/m D” circa 250 competitiewedstrijden gespeeld, die begeleid moeten worden door twee bevoegde scheidsrechters, dus circa 500 "fluitbeurten”. Door de dunne bezetting in de A- en B-jeugd, zullen veel ouders en/of niet-actief spelende leden die wel in het bezit van een CS-kaart zijn, ook geregeld op zaterdag gevraagd worden te fluiten. Als iedere actieve scheidsrechter zou fluiten, fluit je dus circa 3 keer per jaar.


Bij de scheidsrechterlijke aanwijzingen worden de volgende algemene spelregels gehanteerd:

1. bij het aanvaarden van Uw lidmaatschap bij HCC heeft U geaccepteerd dat U, na het volgen van een verplichte CS-cursus (B-jeugd en hoger), wedstrijden zult begeleiden als arbiter;

2. van ouders uit de JJ-categorie wordt verwacht dat zij aan het begin van elk seizoen de Spelbegeleiderscursus Jongste Jeugd volgen, en vervolgens JJ-wedstrijden gaan fluiten;

3. fluiten is een teamverantwoordelijkheid;

4. niet-actief spelende leden zullen altijd eerst telefonisch of per app benaderd worden of zij bereid zijn op zaterdag te fluiten;

5. alle seniorenteams en teams in de A- en B-lijn hebben arbitrageverplichtingen jegens de club; teams die zelf hun arbiters regelen worden verondersteld wèl hun arbitrageverplichting jegens de club na te komen;

6. vrijgesteld van arbitrageverplichtingen zijn uitsluitend EHBO’ers, Barhoofden, trainers en coaches en eventueel door het Bestuur aangewezen vrijwilligers;

7. ieder seniorenteam levert bij thuiswedstrijden min. 2 (twee) scheidsrechters voor wedstrijden op zondag;

8. ieder junioren A- en B-team levert bij thuis- en zo nodig bij uitwedstrijden min. 4 (vier) CS-scheidsrechters voor wedstrijden op zaterdag;

9. JJ-wedstrijden worden, overeenkomstig het reglement van de de KNHB, gefloten door twee volwassenen, t.w. één scheidsrechter te leveren door de thuisspelende partij en één scheidsrechter te leveren door de bezoekende partij;

10. de coach en/of aanvoer(d)(st)er van elk seniorenteam en de coach van elk jeugdteam is verantwoordelijk voor een goed lopende organisatie en administratie t.b.v. de scheidsrechters binnen zijn/haar team;

11. er wordt naar gestreefd om de aanwijzing dusdanig te plannen dat eventuele teambesprekingen vóóraf niet in gevaar komen; dit betekent vaak dat er één speelronde zit tussen de wedstrijd die u moet fluiten en uw eigen wedstrijd of dat u onmiddellijk na uw eigen wedstrijd moet fluiten;

12.speelt het team dat moet fluiten een uitwedstrijd, dan wordt hier qua tijd uiteraard rekening mee gehouden;

13. elke aangewezen scheidsrechter zorgt, indien hij onverhoopt verhinderd is, zèlf voor vervanging – in eerste instantie binnen je eigen team - en deelt de naam van de vervanger tijdig, doch uiterlijk vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd, mede aan de scheidsrechterscommissie en de coach van het team dat hij had moet fluiten; kan de aangewezen arbiter bij verhindering geen vrijwillige vervanging vinden, dan zal hij de wedstrijd toch moeten fluiten óf, indien dit echt onmogelijk is, wijst de coach van het team dat moet fluiten een vervanger uit dat team aan;

14. het heeft geen zin je af te melden (per telefoon, mail, sms of whatsapp) bij het wedstrijdsecretariaat, de AC, je eigen coach of de coach van het team dat je moet fluiten; deze zullen geen actie ondernemen en niet voor vervanging zorgen;

15. het verdient aanbeveling dat elke coach, manager of aanvoer(d)(st)er er zich uiterlijk donderdagavond telefonisch van vergewist dat de aangewezen scheidsrechters of hun vervanger(s) ook daadwerkelijk komen;

16. bij een "no-show” (het niet komen opdagen zonder voor vervanging te hebben gezorgd) van een scheidsrechter, kunnen sancties worden opgelegd;

17. komt een scheidsrechter op de wedstrijddag niet opdagen ("no-show”) zorgt de coach van het thuis spelende team zelf voor vervanging.


Voor verdere informatie:


Spelregels

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels


Rode en gele kaarten

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/tucht-wangedrag


Aflassen

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/afgelastingen


 


 

SIGNALEN SCHEIDSRECHTER:
 

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
13-7  Zomervakantie
31-8  Feestelijke startdag
27-9  Pubquiz
7-12  Begin zaalhockey competitie
1-6  Deadline opzeggingen voor seizoen 2025-2026
Hele agenda
Uitslagen
Dames 1 HC De Hoeksche Waard D1 1-5
Dames 1 HC Waddinxveen D1 3-2
Dames 2 OMHC D3 0-2
Meer uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen