Sponsoren
Links


Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Android app on Google Play


Arbitrage 

Aanwijsbeleid

 

Scheidsrechters en spelleiders worden ingedeeld door de scheidsrechterscommissie. De aanwijzing gebeurt via LISA. Uiterlijk op maandagavond staan de scheidsrechters voor het volgend weekend vermeld in het wedstrijdoverzicht op de website. Iedereen die staat opgesteld ontvangt een mail vanuit LISA met de gegevens over de datum en de tijd van de te fluiten wedstrijd. 

 

Jeugdleden uit thuisspelende A- en B-elftallen die in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart worden op zaterdag ingedeeld om jeugdwedstrijden te fluiten. Er wordt voldoende rekening gehouden met voorbereidingstijd voor de eigen wedstrijd van die dag. Indien nodig worden ook spelers van uitspelende teams ingedeeld. A- en B leden met kaart kunnen ook worden ingedeeld als spelleider bij 8-tal jongste jeugd wedstrijden.

 

Jeugdleden uit thuisspelende A- B- en C- teams die nog geen scheidsrechterskaart hebben worden ingedeeld als spelleider bij 8-tal jongste jeugd wedstrijden. Er wordt dan samen gefloten met een ouder van het jongste jeugdteam. 

 

Ouders en andere vrijwilligers in het bezit van een scheidsrechterskaart worden aangewezen op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid. 

 

Iedereen die als scheidsrechter of spelleider staat ingedeeld is verplicht om de wedstrijd zelf te fluiten, dan wel voor tijdige en passende vervanging te zorgen. Vervanging probeer je in eerste instantie binnen je eigen team te regelen. Lukt dat niet, vraag dan om hulp bij je coach of teammanager (jeugd) of aanvoerder (senioren). Zoek vervolgens zélf ook buiten je team naar een vervanger.

 

In LISA worden alle fluitbeurten geregistreerd. Meld daarom vervanging van scheidsrechters om te voorkomen dat je op korte termijn weer ingedeeld wordt. Alleen in uiterste nood kan worden afgezegd bij de scheidsrechterscommissie. Ben je voor langere tijd ziek/geblesseerd/met vakantie etc. stuur dan even een mailtje naar de scheidsrechterscommissie ([email protected]). Daarmee voorkom je dat je opgesteld wordt.

 

Iedereen is verplicht om het wedstrijdschema op de site en/of zijn/haar mail te checken of hij/zij als scheidsrechter staat opgesteld. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de registratie van zijn/haar correcte contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers) in Lisa. Het excuus dat je niet op de hoogte was van een fluitbeurt geldt niet. Als je niet komt opdagen om de aangewezen wedstrijd te fluiten, krijg je een nieuwe en een extra fluitbeurt.Bij herhaaldelijk niet komen opdagen voor een fluitbeurt word je voor het spelen van een thuiswedstrijd geschorst. De schorsing wordt door het bestuur uitgesproken. Degene die te laat bij een wedstrijd verschijnt waardoor de wedstrijd te laat start kan een extra fluitbeurt toegewezen krijgen. Als binnen één team een of meer leden herhaaldelijk niet op komen dagen dan kan de scheidsrechterscommissie besluiten om voor dat team een of meer wedstrijden geen scheidsrechters aan te wijzen. Het team dient dan zelf voor scheidsrechters te zorgen. Dit om te voorkomen dat teamleden steeds weigeren elkaar te vervangen.

Het volledige aanwijsbeleid is te vinden in Lisa team bij de clubdocumenten.

 

Spelbegeleiding

 

In de wedstrijden van de Jongste Jeugd is nog geen sprake van 'echte' scheidsrechters. In plaats daarvan zijn er 'spelbegeleiders'. De belangrijkste taak van de spelbegeleider is de teams op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen.

 

De coach of manager deelt ouders in voor spelbegeleiding. Een spelbegeleider neemt kennis van de spelregels van het 3-tal, 6- of 8-tal hockey en past deze toe in de wedstrijd en geeft tijdens de wedstrijd waar nodig uitleg aan de spelers. Elk jaar organiseert HCC een spelleidingavond voor alle ouders van kinderen in 3-tallen, 6- en 8-tallen, zodat zij in staat zijn om de rol van spelbegeleider op zich te nemen. Of simpelweg omdat het natuurlijk goed is om de spelregels te kennen van de sport van uw zoon of dochter.

 

De taken van de spelbegeleider:


*Voor de wedstrijd kennis maken met de begeleiders/coach van beide teams;

     *Roep de kinderen bij elkaar en vertel waar extra aandacht aan geschonken wordt in de wedstrijd;

-       *Toss met de aanvoerders, team opstellen en beginnen;

-       *Speeltijd bewaken;

-       *Score bijhouden.

 

Tijdens het spel onderbreekt de spelbegeleider het spel zo min mogelijk maar let op veiligheid en de hoofdregels. Niet elke regel wordt altijd volledig toegepast om te voorkomen dat het spel teveel wordt afgefloten. Zo wordt bijvoorbeeld bij de Jongste Jeugd niet altijd voor alle ‘shoot’ gefloten, dit is geheel afhankelijk van het spelniveau, maar wel alles wat gevaarlijk spel is moet worden afgefloten (hakken met sticks, sticks te hoog uitzwaaien etc.). De wijze van fluiten moet consequent en duidelijk zijn. De spelbegeleider begeleid het spel en legt (aan beide teams) zonodig uit waarom hij / zij ergens voor floot. Leg daarvoor het spel zonodig stil.

 

Aandachtspunten:

 

-       *Probeer 'kluitjes' hockey te voorkomen.

-       *Voel’ het spel goed aan. Fluit het spel niet dood. Pas het niveau   van fluiten aan, aan het  spelniveau.

-       *Wisselen is onbeperkt toegestaan.

-       *Time-out is onbeperkt toegestaan.

-       *Let vooral op gevaarlijk spel.

-       *Stimuleer beide partijen en laat de uitslag niet te hoog uitvallen. Pas in dat geval maatregelen   toe. Bijvoorbeeld strenger fluiten voor de sterkere ploeg.

 

Tips voor scheidsrechters:

 

Tips over voorbereiding, positionering, samenwerking en wanneer en hoe we fluiten. 

 

Positionering:

 

-       De "hockeysticklijn” geeft de ideale looplijn voor scheidsrechter. Jij bent als eerste verantwoordelijk voor de eigen helft, en je mag over het hele veld fluiten (we houden de diagonaal aan als afspraak in de praktijk) behalve waar jouw collega als enige verantwoordelijk is.

-       Je bent als enige verantwoordelijk voor de eigen cirkel, eigen achterlijn en eigen zijlijn. Wijs dus niet alles met z’n tweeën aan.

-       Fluit nooit, maar dan ook nooit in de cirkel van je collega (alleen helpen nadat collega om advies vraagt). 

 

Fluiten, Signalering & waarneming:

 

-       *Hard en gedecideerd fluiten. Durf beslissingen te nemen.  

-       *Met één arm de richting aangeven (of met twee bij strafcorner, strafbal, doelpunt).  Meestal is dat  genoeg.  

-       *Liever niet tegelijk richting wijzen en je voet aanwijzen e.d.

-       *Fluit heb je in de hand – niet de hele tijd in de mond (ook niet aan koordje om je nek).

-       *Het is niet erg om een beetje laat te fluiten. Misschien komt er voordeel uit de situatie! Zeg dan  "ga door!" en wijs met de arm schuin omhoog voor de ploeg die het voordeel heeft.

-       

      Juiste signalen vind je hier: signalen van scheidsrechters

 

Samenwerking en voorbereiding:

 

-       Door jullie houding kan je laten zien dat jullie een team zijn.

-       Bereid de wedstrijd voor door bijvoorbeeld deze tips door te nemen. Maak afspraken. 

-       Scheidsrechters ondersteunen elkaar. Niet door okidoki’s elkaars signalering over te nemen, maar door bij beslissingen naar elkaar te kijken.   

-       Heb je het niet goed gezien? Kijk dan naar je collega. De collega geeft alleen advies over jouw cirkelsituaties als jij daar om vraagt.  

-       Wees zelf dus alert op wat er in de cirkel van jouw collega gebeurt – hij of zij kan jou  om advies vragen!  

-       Het is geen zwakte om te overleggen. En als je na een vergissing, een goede beslissing neemt, dan is dat beter dan halsstarrig vast te houden aan een verkeerde beslissing.

-       Als een coach opmerkingen maakt, probeer dan zijn aandacht weer op het spel van zijn ploeg te krijgen: "Als u nou coacht, dan fluit ik.... Ok?!”

-       Als coaches, spelers of publiek erg vervelend worden, leg dan de wedstrijd stil en ga niet in discussie, maar haal de aanvoerder erbij!  

 

Wanneer moeten we fluiten? 

 

-       *Beginslag (door de scheids die de tijd bijhoudt: in de eerst helft de scheids aan de andere kant van de dug-out). 

-       *Overtreding, tenzij voordeel: dan roep je "doorgaan” en je wijst schuin omhoog met één arm

-       *Strafcorner

-       *Strafbal geven (automatisch het teken dat de tijd stil wordt gezet)

-       *Teken dat aanvaller de strafbal mag nemen

-       *Tijd stil zetten. Met teken natuurlijk.

-       *Tijd hervatten. Door de scheids die de tijd stil heeft gezet. 

-       *Bully starten (want de tijd staat stil) 

-       *Vrije slag verdediging indien strafbal niet in doelpunt eindigt (automatisch het teken dat de tijd weer wordt gestart) 

-       *Doelpunt (na strafbal automatisch het teken dat de tijd weer wordt gestart). Door de scheids die het doelpunt gaf.        

-       *Hervatting na doelpunt. Door de scheids die het doelpunt gaf. 

-       *Aanvang 2e helft. Door de scheids die de tijd in de tweede helft bijhoudt (in principe de dug-out kant) 

-       *Einde speelhelft (denk aan de kortere wijze van aangeven van uitspeel-strafcorner)

-       *Bij shoot-outs: zoals bij strafballen. 

 

Wanneer mogen we fluiten?

 

-       *Vóór de wedstrijd (twee korte luide signalen): om de aanvoerders bij elkaar te brengen 

-       *Vóór de wedstrijd of tweede helft (twee korte luide signalen): teken dat we gaan beginnen (twee armen in de lucht met wijsvingers: 2 minuten). 

-       *Je ziet dat de bal op een verkeerde plek genomen gaat worden. Je fluit met korte stoten en wijst de juiste plek aan (legt de speler de bal niet op de juiste plek: vrije slag tegen). 

 

Wanneer fluiten we in principe niet?

 

-       *Bal over de zijlijn. Wijzen is genoeg, tenzij de spelers niet doorhebben dat de bal over de lijn is geweest: kort fluiten en de richting aangeven. 

-       *Bal over de achterlijn. Wijzen is genoeg, tenzij de spelers niet doorhebben dat de bal over de lijn is geweest: kort fluiten en uitslaan of lange corner aangeven.  

-       *Bij het in het veld roepen van een bestrafte speler: handgebaar .

-       *Wanneer je de twee minuten resterende speeltijd aangeeft.

 

Je fluit nooit: 

 

-       *In de cirkel van jouw collega (nooit, maar dan ook nooit).

-       *Voor het vrijgeven van een strafcorner.

-       *Voor het nemen van een lange corner e.d. 

 

Hoe fluiten we?

 

-       *Fluit heb je in de hand – niet de hele tijd in de mond houden (ook niet aan koordje om je nek). 

-       *Hard en gedecideerd. Durf beslissingen te nemen. 

-       *Kort (en hard en gedecideerd) voor simpele overtredingen.

-       *Harder: opzettelijke overtreding op middenveld.

-       *Nadrukkelijk langer en harder: opzettelijke overtreding waarop strafverzwaring volgt (10m, strafcorner in 23 m en vlak voordat je de tijd stil zet om te gaan waarschuwen (groen) of straffen (geel of rood). 

-       *Uitzonderlijk hard en lang: in de 23m van jouw collega bij een opzettelijke verdedigende overtreding. Signaal: collega, neem maar over als strafcorner. 

-       *Bij overtredingen: met één arm horizontaal de richting aangeven. Meestal is dat genoeg.

-       *Niet tegelijk richting wijzen en je voet aanwijzen e.d.

-       *Het is niet erg om een beetje laat te fluiten. Misschien komt er voordeel uit de situatie! Zeg dan ga door en wijs met de arm schuin omhoog voor de ploeg die het voordeel heeft.

-       *Denk aan de verdeling van het veld. Jouw zijlijn, jouw achterlijn en jouw cirkel. Jouw helft & denk aan de diagonaal! Wijs dus niet alles met z’n tweeën aan. 


Last, not least: houd je spelregelkennis op peil! Spelregels:


 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-3-tallen

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-6-tallen

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-8-tallen

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/08/Veldreglement-2017.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Wat-is-er-veranderd-incl.-spelregelwijziging.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Zaalhockeyregels-Jongste-Jeugd-2016-2017.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/Spelreglement-Zaalhockey-2016-2017.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Aandachtspunten-spel-en-teambegeleiders.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/Verschillen-spelregels-veld-en-zaalhockey-2016-2017.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Boekje-drie-hoeraatjes-voor-hockey.pdf

 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Hand-out.pdf


 

Team en schema informatie
Clubinformatie
Agenda
18-6  Inloopspreekuur FS-fysio
18-6  Bekendmaking voorlopige teamindelingen op website
19-6  Bestuursvergadering
20-6  Tafeltjesavond
23-6  Champions Trophy in Breda met NL (H)
Hele agenda
Uitslagen
D1 MHC Tempo D1 1-4
H1 HC Feijenoord H1 1-0
HVA HCRB HA 1-2
MA1 OMHC MA1 0-3
D1 HV Bleiswijk D1 2-3
H1 HV Bleiswijk H1 4-1
Meer uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Meer verslagen